O poecie dla ludzi

Dłoń poety, kunsztem naznaczona

Słowo potokiem, lawiną twórczości

Obecność jak obietnica, figurująca nad płótnem

Ruch stworzyciela, nadaniem istnienia

Oczami duszy, tworzenie przyszłości

Oddanie przeszłości, zatrzymaniem teraz

Oddanie co ludzkie, ludziom i duszom

Zatrzymanie myśli, obrazów, oddechów

Jak wyjaśnienie dla niemych i głuchych

Dla ślepych, by oczy otworzyć na wnętrze duszy stworzyciela

Oddać przynależność do własnych myśli, co z serca

Poddać w wątpliwość, krytykę, pochwałę

Pozwolić krzyczeć, płakać, nie rozumieć

Dać czas na poznanie, odpowiedzi nadanie

Nie prosić o ocenę, ale o otwarte serce

O pochłanianie swej duszy, przez tworzenie obrazów umysłów

Pozwolić się zabić, pozwolić ożywić

Dać nadzieję sobie i innym

Dać twórczość jak tlen, wodę, ziemię

Jak wszystko co życie oddaje, nadaje, zabiera

Nicości się poddać, dla ludu i siebie

Tworzyć i dać tworzyć, by zrozumieć, poznać, dać uczucia

Nie określać, oznaczać, oceniać

Być dla siebie i wszystkich wokół

By być, żyjąc na płótnach twórczości

Dodaj komentarz