Felietony

  • Ukoronowani

    Wstaje kolejny dzień, kolejne statystyki, liczby, raporty. Nikt nie nadąża. System pada z dnia na dzień. Każdy to wie, ale udaje, że go to nie dotyczy. Udaje, że gdy jego to dosięgnie, system zadziała. Słońce pełne obaw wystawia się na publiczny lincz. Wie, że wraz ze swoim pojawianiem się, przynosi kolejne godziny krzyku, bólu, prawdy.…

  • Zadając sobie nierzadko pytanie w wielu aspektach życia: co bym zmieniła w… zawsze na końcu dochodzi się do wniosku, że pomimo wielu rozsądnych i logicznych (z mojego punktu widzenia) rozważań, na snuciu hipotez i układaniu planu wdrożenia pomysłów w życie – na myślach i marzeniach się kończy. Z prostego faktu, iż nie mam wystarczającej władzy,…